Laddar…

TYP:OUT

SEO NAME

Webbshop – grupprojekt

Skoluppgift i ”Design av interaktiva e-tjänster”

Uppgiften gick ut på att i grupp designa och koda en responsiv webbshop med hjälp av Bootstrap, Javascript och PHP. Tillsammans med Annika Widlert, Beatrice Nilsson och Emma Newstam skapade vi en bokshop som inriktar sig på grafiska designers.

Vi ville skapa en ny upplevelse genom att bryta mot regler men ändå göra det enkelt att handla. Fokus skulle ligga på innehållet och därför valde vi att använda oss av stora bilder.

I projektet har mitt fokus varit att skapa design, strukturera kod samt länka samman databaser och html-kod med hjälp av PHP.

SEO NAME
SEO NAME