Lathund till god typografi Lathund till god typografi Lathund till god typografi Lathund till god typografi

Lathund till god typografi

Tryckdesign och Art Direction

Skoluppgift i Typografi och Layout 2. Uppgiften gick ut på att skapa en bok om hur god typografi sätts. Min tanke med boken var att skapa en stilren trycksak med endast ett typsnitt. Därför gällde det att hitta ett typsnitt med flera vikter som både ger bär läsbarhet och ger variation i uttrycket. Valet föll på Raleway som har ett stort antal vikter vilket gav mig stor möjlighet att experimentera med typsnittet. Utöver Raleway användes några fler typsnitt för att kunna illustrera exempel.

Tillbaka till portfolio